Virus gây COVID-19 lây lan qua không khí, phòng tránh ra sao?

Theo WHO và CDC, COVID-19 có khả năng lây truyền qua đường không khí, do đó cần có các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ảnh: AFP
Theo WHO và CDC, COVID-19 có khả năng lây truyền qua đường không khí, do đó cần có các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ảnh: AFP
Theo WHO và CDC, COVID-19 có khả năng lây truyền qua đường không khí, do đó cần có các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ảnh: AFP
Lên top