Virus Corona sống tới 9 ngày ngoài bề mặt không được khử trùng

Các loại virus Corona ở người có thể tồn tại tới 9 ngày ở các bề mặt trong điều kiện nhiệt độ thường. Ảnh: NBC.
Các loại virus Corona ở người có thể tồn tại tới 9 ngày ở các bề mặt trong điều kiện nhiệt độ thường. Ảnh: NBC.
Các loại virus Corona ở người có thể tồn tại tới 9 ngày ở các bề mặt trong điều kiện nhiệt độ thường. Ảnh: NBC.
Lên top