Virus corona hoành hành - "ổ dịch" Vũ Hán hoang vu như "thành phố chết"

Khung cảnh bên trong Vũ Hán sau khi bị phong tỏa. Ảnh: Mirror.
Khung cảnh bên trong Vũ Hán sau khi bị phong tỏa. Ảnh: Mirror.
Khung cảnh bên trong Vũ Hán sau khi bị phong tỏa. Ảnh: Mirror.
Lên top