Vĩnh Lạc đại điển - bách khoa toàn thư cổ Trung Quốc có giá 9 triệu USD

Hai tập sao của Vĩnh Lạc đại điển được bán đấu giá. Ảnh: Beaussant Lefèvre
Hai tập sao của Vĩnh Lạc đại điển được bán đấu giá. Ảnh: Beaussant Lefèvre
Hai tập sao của Vĩnh Lạc đại điển được bán đấu giá. Ảnh: Beaussant Lefèvre
Lên top