Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt - Trung ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước