Việt - Pháp sẵn sàng thúc đẩy đối thoại về an ninh biển trong thời gian tới

Việt - Pháp đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất ngày 19.9. Ảnh: TL.
Việt - Pháp đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất ngày 19.9. Ảnh: TL.
Việt - Pháp đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất ngày 19.9. Ảnh: TL.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top