Việt Nam-Campuchia tìm giải pháp công bằng về cắm mốc biên giới