Việt Nam yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn
Lên top