Việt Nam xếp hạng 2 thế giới về "dễ làm việc, kết bạn và nuôi gia đình"

Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Getty.
Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Getty.
Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Getty.
Lên top