Việt Nam xem "trăng hoa" - siêu trăng cuối cùng của năm 2020 vào giờ nào

Siêu trăng tháng 4 năm 2020 được gọi là trăng hồng quan sát ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP.
Siêu trăng tháng 4 năm 2020 được gọi là trăng hồng quan sát ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP.
Siêu trăng tháng 4 năm 2020 được gọi là trăng hồng quan sát ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP.
Lên top