Việt Nam viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang

Hai bạn Lê Hà Anh, 14 tuổi, và Lê Mai Anh, 11 tuổi dùng tiền tiết kiệm để mua 5.000 khẩu trang y tế tặng các bạn Pháp. Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Hai bạn Lê Hà Anh, 14 tuổi, và Lê Mai Anh, 11 tuổi dùng tiền tiết kiệm để mua 5.000 khẩu trang y tế tặng các bạn Pháp. Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Hai bạn Lê Hà Anh, 14 tuổi, và Lê Mai Anh, 11 tuổi dùng tiền tiết kiệm để mua 5.000 khẩu trang y tế tặng các bạn Pháp. Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Lên top