Việt Nam và Mỹ hợp tác trao trả tội phạm bỏ trốn

Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Ảnh: FBI
Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Ảnh: FBI
Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Ảnh: FBI
Lên top