Việt Nam và Australia chung tay giúp Đông Timor chống COVID-19

Bà Bridget Collier, Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, cùng ông Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Nhi trung ương cùng chứng kiến lô khẩu trang rời Hà Nội đến Hải Phòng trước khi được chuyển đến Dili vào tháng 3 năm 2021. Ảnh: ĐSQ Australia
Bà Bridget Collier, Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, cùng ông Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Nhi trung ương cùng chứng kiến lô khẩu trang rời Hà Nội đến Hải Phòng trước khi được chuyển đến Dili vào tháng 3 năm 2021. Ảnh: ĐSQ Australia
Bà Bridget Collier, Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, cùng ông Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Nhi trung ương cùng chứng kiến lô khẩu trang rời Hà Nội đến Hải Phòng trước khi được chuyển đến Dili vào tháng 3 năm 2021. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top