Việt Nam ưu tiên hợp tác với Liên Hợp Quốc ngăn ngừa xung đột

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG
Lên top