Việt Nam ủng hộ nghị quyết yêu cầu chấm dứt bao vây cấm vận Cuba

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Lên top