Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt