Việt Nam ủng hộ các tiến trình pháp lý quốc tế

Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại phiên họp toàn thể về Báo cáo của Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Theo VOV
Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại phiên họp toàn thể về Báo cáo của Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Theo VOV
Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại phiên họp toàn thể về Báo cáo của Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Theo VOV
Lên top