Việt Nam ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp cấp cao theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp cấp cao theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp cấp cao theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top