Việt Nam - Trung Quốc sắp kỷ niệm 20 năm ký hiệp ước biên giới tại Móng Cái

Lên top