Việt Nam - Trung Quốc đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ

Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Biengioilanhtho.gov.vn.
Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Biengioilanhtho.gov.vn.
Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Biengioilanhtho.gov.vn.
Lên top