Việt Nam - Trung Đông - Châu Phi đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm khu trưng bày các sản phẩm đăc sắc từ các địa phương và các nước trong khu vực Trung Đông - Châu Phi. Ảnh: NGUYỄN HỒNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm khu trưng bày các sản phẩm đăc sắc từ các địa phương và các nước trong khu vực Trung Đông - Châu Phi. Ảnh: NGUYỄN HỒNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm khu trưng bày các sản phẩm đăc sắc từ các địa phương và các nước trong khu vực Trung Đông - Châu Phi. Ảnh: NGUYỄN HỒNG
Lên top