Việt Nam trong nhóm nhận nhiều vaccine COVID-19 của Mỹ

Một lô vaccine COVID-19 Mỹ tặng Việt Nam thông qua sáng kiến COVAX được đưa đến sân bay Nội Bài. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Một lô vaccine COVID-19 Mỹ tặng Việt Nam thông qua sáng kiến COVAX được đưa đến sân bay Nội Bài. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Một lô vaccine COVID-19 Mỹ tặng Việt Nam thông qua sáng kiến COVAX được đưa đến sân bay Nội Bài. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top