Việt Nam trong danh sách nhận vaccine COVID-19 của Mỹ đợt đầu

Việt Nam trong danh sách nhận vaccine của Mỹ ở Châu Á trong đợt đầu. Ảnh: AFP
Việt Nam trong danh sách nhận vaccine của Mỹ ở Châu Á trong đợt đầu. Ảnh: AFP
Việt Nam trong danh sách nhận vaccine của Mỹ ở Châu Á trong đợt đầu. Ảnh: AFP
Lên top