Việt Nam trở thành đối tác được ưu tiên nhận nhiều vaccine nhất của Italia

Chính phủ Italia viện trợ thêm 796.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Ảnh: AFP
Chính phủ Italia viện trợ thêm 796.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Ảnh: AFP
Chính phủ Italia viện trợ thêm 796.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top