Việt Nam triển khai các biện pháp mới nhất ngăn chặn dịch COVID-19

Sự bùng phát của dịch COVID-19 được dự báo sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ đối với du lịch Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Sự bùng phát của dịch COVID-19 được dự báo sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ đối với du lịch Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Sự bùng phát của dịch COVID-19 được dự báo sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ đối với du lịch Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top