Việt Nam trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 145

Hình ảnh trong lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 144. Ảnh: BNG.
Hình ảnh trong lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 144. Ảnh: BNG.
Hình ảnh trong lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 144. Ảnh: BNG.
Lên top