Việt Nam trao hỗ trợ y tế mới nhất cho Nhật Bản chống dịch COVID-19

Lễ trao tượng trưng vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: BNG
Lễ trao tượng trưng vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: BNG
Lễ trao tượng trưng vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: BNG
Lên top