Việt Nam tổ chức lễ thượng cờ ASEAN 2020

Lễ thượng cờ ASEAN 2020. Ảnh: BNG
Lễ thượng cờ ASEAN 2020. Ảnh: BNG
Lễ thượng cờ ASEAN 2020. Ảnh: BNG
Lên top