Việt Nam thực hiện đủ cam kết quốc tế quyền con người trong dịch COVID-19

Hàng trăm công dân Việt Nam từ Ấn Độ được đưa về nước trong dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hàng trăm công dân Việt Nam từ Ấn Độ được đưa về nước trong dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hàng trăm công dân Việt Nam từ Ấn Độ được đưa về nước trong dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top