Việt Nam thông báo các sáng kiến tại Diễn đàn Khu vực ASEAN

Các đại biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 25. Ảnh: BNG.
Các đại biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 25. Ảnh: BNG.
Các đại biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 25. Ảnh: BNG.
Lên top