Việt Nam thăng hạng môi trường kinh doanh, hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế

Đại biện lâm thời Na Uy tại Việt Nam Jan Wilhelm Grythe. Ảnh: Tạ Quang.
Đại biện lâm thời Na Uy tại Việt Nam Jan Wilhelm Grythe. Ảnh: Tạ Quang.
Đại biện lâm thời Na Uy tại Việt Nam Jan Wilhelm Grythe. Ảnh: Tạ Quang.
Lên top