Việt Nam tặng vật tư y tế giúp các nước Châu Phi chống COVID-19

Lễ trao tặng vật tư y tế của Việt Nam cho các nước Châu Phi chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lễ trao tặng vật tư y tế của Việt Nam cho các nước Châu Phi chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lễ trao tặng vật tư y tế của Việt Nam cho các nước Châu Phi chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lên top