Việt Nam tặng Lào 500.000 USD và vật tư y tế ứng phó COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng quà tặng của Việt Nam giúp Lào ứng phó dịch COVID-19 cho Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoun. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng quà tặng của Việt Nam giúp Lào ứng phó dịch COVID-19 cho Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoun. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng quà tặng của Việt Nam giúp Lào ứng phó dịch COVID-19 cho Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoun. Ảnh: BNG
Lên top