Việt Nam tặng Đức 80.000 khẩu trang

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tượng trưng khẩu trang cho Đại sứ Guido Hildner.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tượng trưng khẩu trang cho Đại sứ Guido Hildner.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tượng trưng khẩu trang cho Đại sứ Guido Hildner.
Lên top