Việt Nam tạm dừng hoạt động qua lại ở cửa khẩu biên giới Lào, Campuchia

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: VOV
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: VOV
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: VOV
Lên top