Việt Nam - Singapore hướng tới thỏa thuận song phương về kinh tế số

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: BNG
Lên top