Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm gia nhập CPTPP với Trung Quốc

Trung Quốc đã chính thức xin gia nhập hiệp định CPTPP. Ảnh minh họa: Bộ Ngoại giao Chile
Trung Quốc đã chính thức xin gia nhập hiệp định CPTPP. Ảnh minh họa: Bộ Ngoại giao Chile
Trung Quốc đã chính thức xin gia nhập hiệp định CPTPP. Ảnh minh họa: Bộ Ngoại giao Chile
Lên top