Việt Nam quyết liệt ngăn chặn COVID-19 trong nước, chung tay giúp bạn bè

Ngày 4.5, Việt Nam trao tặng 500.000 USD và vật tư, thiết bị y tế hỗ trợ Lào ứng phó dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Ngày 4.5, Việt Nam trao tặng 500.000 USD và vật tư, thiết bị y tế hỗ trợ Lào ứng phó dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Ngày 4.5, Việt Nam trao tặng 500.000 USD và vật tư, thiết bị y tế hỗ trợ Lào ứng phó dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Lên top