Việt Nam quan ngại về lập trường mới của Mỹ với vấn đề Jerusalem

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Sơn Tùng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Sơn Tùng