Việt Nam phát triển hướng tới nền kinh tế thu nhập cao

Bài viết trên tờ The Diplomat về việc Việt Nam đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng để đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao. Ảnh chụp màn hình
Bài viết trên tờ The Diplomat về việc Việt Nam đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng để đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao. Ảnh chụp màn hình
Bài viết trên tờ The Diplomat về việc Việt Nam đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng để đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao. Ảnh chụp màn hình
Lên top