Việt Nam phát huy quyền lực mềm để thịnh vượng

Việt Nam được đánh giá là nước ứng phó thành công COVID-19. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: AFP
Việt Nam được đánh giá là nước ứng phó thành công COVID-19. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: AFP
Việt Nam được đánh giá là nước ứng phó thành công COVID-19. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: AFP
Lên top