Việt Nam phát biểu ủng hộ cải tiến phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an

Hình ảnh phiên họp trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hình ảnh phiên họp trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hình ảnh phiên họp trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top