Việt Nam phản hồi về khả năng hỗ trợ người thân Đoàn Thị Hương sang Malaysia dự phiên biện hộ

Đoàn Thị Hương sẽ phải tự bào chữa, biện hộ vào đầu năm 2019. Ảnh: AFP.
Đoàn Thị Hương sẽ phải tự bào chữa, biện hộ vào đầu năm 2019. Ảnh: AFP.
Đoàn Thị Hương sẽ phải tự bào chữa, biện hộ vào đầu năm 2019. Ảnh: AFP.
Lên top