Việt Nam phản đối Trung Quốc xây 2 trạm nghiên cứu ở Trường Sa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top