Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt "danh xưng" cho 80 thực thể ở Biển Đông

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top