Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá 3 tháng ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top