Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập tại khu vực Ba Bình