Việt Nam nói về khả năng "Bộ tứ" hợp tác với ASEAN về tự do trên biển

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu bình luận của Việt Nam về khả năng "Bộ tứ" hợp tác với ASEAN trong cuộc họp báo chiều 15.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu bình luận của Việt Nam về khả năng "Bộ tứ" hợp tác với ASEAN trong cuộc họp báo chiều 15.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu bình luận của Việt Nam về khả năng "Bộ tứ" hợp tác với ASEAN trong cuộc họp báo chiều 15.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top