Việt Nam nói về công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: BNG.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: BNG.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: BNG.
Lên top