Việt Nam nỗ lực đào tạo để tham gia lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc

Việt Nam tham gia thảo luận thường niên về Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - Cảnh sát Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Việt Nam tham gia thảo luận thường niên về Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - Cảnh sát Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Việt Nam tham gia thảo luận thường niên về Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - Cảnh sát Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Lên top